Sydney 2000 PL

Test ze znajomoœci wyników uzyskanych przez polską ekipę na Olimpiadzie Sydney 2000.
Czas na rozwiązanie testu wynosi: 15 minut.
Powodzenia.

Tokarczyk Cezary

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities