AFRIKAANS HUISTAAL GR5: Formele Assessering (Junie) aangepas 2010

Lees alle vrae deeglik en dink mooi voor jy antwoord: dis nie 'n resies of 'n speletjie nie. Maak seker jy spel korrek!

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 45 minutes.

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities