IT3 Word Hfdst 12

Bestudeer het hoofdstuk en beantwoordt de vragen. Heb je niet alle vragen juist beantwoord, bestudeer dan de betreffende stof nogmaals.

Liz

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities