Vergaderen en Verslaggeving

Een quiz met open vragen over vakjargon.


This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities