Invisible alligators

click on this to read the story Läs texten och se till att du förstå alla ord. Svara sedan på på frågorna. Gör om tills du klarar 100%.

This quiz requires you to log in.
Please enter your Quia username and password.
Quiz Log In

Username:
Password: