NN-substantiv

Finn substantiva. Eit av orda i kvar setning er eit substantiv. Skriv substantivet i luka.

Please enter your name.

First name

Last name