Verber - Præsens - Diftongering

I de følgende opgaver skal du vise at du kan bøje de spanske, diftongerende verber i præsens (-ar, -er og -ir verber)

ALLE verberne i opgaverne er diftongerende verber!

HUSK AT DU IKKE SKAL HAVE PRONOMEN MED (yo, tú, osv.), da verbets endelse viser hvem der er subjekt.

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities