Asluttende prøve i TV dokumentarforløb januar 2012

Skriv dit navn og besvar spørgsmålene så udførligt du kan. Klik på "submit" når du er færdig med prøven. Kopier for en sikkerheds skyld dine svar over i et word dokument undervejs, hvis nettet ikke virker optimalt.

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 1 hour.

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities