2013 - מבדק למיפוי רמת ידע - יישומי מחשב בסיסיים - פיילוט יוצאי אתיופיה - (copy)

:המבחן הבא נועד לבדוק את רמת הידע שלך בנושאים הבאים

הכרת המחשב
אינטרנט ודואר אלקטרוני
Word
Excel
Power Point
Outlook

.אנא ענה/י על השאלות במבדק לפי הכרותך עם הנושאים

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities