Obligatorisk studieaktivitet, modul 1, hold SHE2013

Du har 40 minutter til at besvare opgaverne.

Du kan opnå maksimalt 40 point - hvis du svarer korrekt og fyldestgørende på alle opgaver.

God fornøjelse!

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 40 minutes.

This quiz requires you to log in.
Please enter your Quia username and password.
Quiz Log In

Username:
Password: