"Klaras frågor": session klaras frågor!

Nå, vad kan du egentligen om hockey? Nu ska vi testa hur mycket du kan om godis och sånt...

Please enter your name.

First name

Last name

 


Klara

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities