Komputerówka: session komputerówka

Sprawd¿ swoj¹ wiedzê informatyczn¹ Test dotyczy ogólnych informacji o komputerach

Please enter your name.

First name

Last name

 


Tomasz

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities