Grunnleggende IT forståelse: session grunnleggende it-forståelse

Multiple choice spørsmål til modul 1 av datakortet. Velg ett av svaralternativene.

Please enter your name.

First name

Last name

 


Arnt

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities