Farger på engelsk: session farger på engelsk

Her kan du lære deg fragene på engelsk ved å leke. Du får oppgitt den norske fargen og skal velge riktig skrevet engelsk ord for fargen. Svar på alle oppgavene og trykk på knappen submit for hver gang du har svart.

Please enter your name.

First name

Last name

 


Skjalg Liljedal

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities