Poszukiwanie w sieci Internet: session quiz gim-inf

Jesli chcesz sprawdziæ swoje opanowaie metod wyszukiwania w sieci, to spróbuj wykonac ten test.

Please enter your name.

First name

Last name

 


as

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities