Тест 1 Роден край

Годишна проверка на постиженията по роден край в 1 клас

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий''
Зараево