Електричество (тест за 7.клас)

Отбележете верните отговори:

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
с.Зараево