Kap 1-10 - blandet grammatik

I denne opgave du træne diverse grammatisk elementer, som vi har arbejde med i timerne. Brug dine egne noter, diverse præsentationer samt grammatikafsnittet bag i Vidas (s. 138-181) Temaer: ordklasser, kongruens mellem substantiver og artikler, kongruens mellem subjekter og verballed, diftongerende verber, stillingsbetegnelser, ser/estar/hay, gustar-konstruktionen !

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities