El plan de Isabel - quiz - til dele

Opgave: At huske bøjning af verber i forskellige personer og i jeres 3 basistider: Præsens, perfektum og nærfremtid.

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities