ICT 6 - Počítačové viry

Po zodpovězení všech otázek dole klikni na SUBMIT pro odeslání odpovědí. Bez tohoto kroku se test neodešle!

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 15 minutes.

Please enter your name.

First name

Last name