KAYARIAN NG PANG-URI

Ang mga salitang nakasulat sa malalaking titik ay mga pang-uri. Tukuyin lamang kung ito ay pamilang o panlarawan. Galingan ninyo ha!

Please enter your name.

First name

Last name

 


St. Mary of the Woods School
Makati

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities