Scavenger Hunt: Track down answers using the Internet links provided.

CAÇA DEL TRESOR

Amb l'arribada del bon temps (que en funció del punt del planeta on ens trobem arriba en una època de l'any o en l'altra) es celebren festes que tenen molt punts de connexió. En aquesta activitat cal que entreu als webs proposats i contesteu les preguntes que fem.
Dep. Atenció a la diversitat
IES Quercus
Sant Joan de Vilatorrada

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities