3.g' evaluering - 3z - 04

Gå venligst følgende spørgsmål igennem og tast: submit.
Peder

Name (optional): 


 1. Hvordan vil du vurdere følgende udsagn om timerne i oldtidskundsbkab ?

          1 2 3 4 5      
    Undervisningen har været varieret Enig Uenig  
    Der har været plads til selvstændighed Enig Uenig  
    Jeg er ikke blevet overset Enig Uenig  
    Der har været en god tone  Enig Uenig  
    Undervisningsformerne har passet godt Enig Uenig  


 1. Uddyb gerne!


 1. Hvordan vil du bedømme gennemgangen af Homer indtil videre?
   
    1 2 3 4 5  
  God  Dårlig


 1. Hvordan er din viden i forbindelse med Homer og Odyssen i forhold til følgende enkeltdele?

          1 2 3 4 5      
    Baggrundsstof God Dårlig  
    Det heroiske univers God Dårlig  
    Guderne overfor menneskene God Dårlig  
    Sproget God Dårlig  


 1. Uddyb evt.


 1. Hvordan vil du bedømme gennemgangen af drama?
   
    1 2 3 4 5  
  God  Dårlig


 1. Hvordan er din viden i forhold til Kong Ødipus i forhold til følgende forhold?

          1 2 3 4 5      
    Baggrundsviden om dramaopførelse God Dårlig  
    Handlingen i stykket God Dårlig  
    Stykkets problemstillinger God Dårlig  
    Forfatterens virkemidler God Dårlig  


 1. Uddyb evt.


 1. Hvordan vil du bedømme gennemgangen af billeder indtil videre?
   
    1 2 3 4 5  
  God  Dårlig


 1. Uddyb evt.


 1. Hvad vil du gerne have repeteret ?
  Homer
  Platon
  Andre prosaister
  Drama
  Billeder


 1. Plads til Ris&Ros: Hvad i undervisningen mener du burde have været anderledes/bør blive anderledes? Hvad har været godt/bør fortsætte osv.


 1. Uddyb evt.

Toender