Evaluering af ungdomsuddannelsesnetværket Herning-Ikast

Name


 1. Ny side 1

  Elevernes udvikling

  Hvordan påvirker det virtuelle samarbejde efter din opfattelse elevernes udvikling af kompetencer, herunder deres evne til:

  • at samarbejde
  • at planlægge og strukturere deres tid
  • at arbejde selvstændigt
  • at gå i dybden med et emne
  • at formulere sig skriftligt
  • at overskue og strukturere et materiale
  • at tage stilling til et materiale
  • at formidle et materiale
  • at formulere sig skriftligt 1. Hvilken betydning har det virtuelle samarbejde haft for de sociale sammenhænge omkring undervisningen (både elevernes indbyrdes kontakt og kontakten mellem lærer og elev)?
 1. Hvilken betydning har det virtuelle samarbejde haft for progression i anvendelsen af projektarbejdsredskaber, såsom logbøger og gruppefærdselsregler m.m?
 1. Hvilken betydning har det tværfaglige samarbejde haft for at kombinere flere fags metoder?
 1. Ny side 1

  Lærerne

  Hvilken betydning har afviklingen af projekterne haft for den faglige sammenhæng i de enkelte fag?
 1. Hvilken betydning har det tværfaglige lærersamarbejde haft for lærerroller, for den enkelte lærers faglighed og for arbejdsdelingen i lærergruppen?
 1. Hvilken betydning har det virtuelle samarbejde haft for lærerroller, for den enkelte lærers faglighed og for arbejdsdelingen i lærergruppen?
 1. Har det tværinstitutionelle lærersamarbejde og/eller det virtuelle samarbejde haft betydning for en erkendelse af fælles eller forskellige metoder i forhold til den anden institution indenfor det enkelte fag eller i forhold til andre fag?
  I bekræftende fald hvordan?
 1. Ny side 1

  Kommunikation

  Hvilke fordele og ulemper har den virtuelle kommunikation haft for samarbejdet mellem lærere - og mellem lærere og koordinationsgruppe?
 1. Ny side 1

  Hvilke fordele og ulemper har den øvrige kommunikation haft for samarbejdet mellem lærere - og mellem lærere og koordinationsgruppe?
 1. Ny side 1

  Samarbejde med HIH

  Hvilken betydning har samarbejdet med HIH haft bl a for samarbejdet mellem de to gymnasier?
  (f eks for det faglige samarbejde, for elevernes samarbejde)
 1. Ny side 1

  Forsøget i overblik

  Angiv på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst) din samlede vurdering af forløbet. Har det betydet en styrkelse af elevernes faglig niveau (angiver du 3, betyder det, at du vurdere forsøget hverken har ændret elevernes faglige udbytte på negativ eller positiv vis).


   
    1 2 3 4 5  
  under middel  over middel


 1. Angiv på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst) din samlede vurdering af samarbejdet. Har det betydet en styrkelse af lærernes samarbejdsevner (angiver du 3, betyder det, at du vurdere forsøget hverken har ændret elevernes faglige udbytte på negativ eller positiv vis)?


   
    1 2 3 4 5  
  Under middel  over middel


 1. Ny side 1

  Andet

  Du er her velkommen til at kommentere de dele af forsøget, som der ikke er blevet plads til oven for!