Elevernes evaluering af netværksgymnasiet

Name


 1.   Hvilke af følgende elementer har haft betydning (både negativt og positivt) for klassens faglige udbytte?

  • lærernes kommunikation om projekternes indhold og planlægningen herfor
  • brugen af de virtuelle redskaber (mail, konference mm.)
  • intromødet på HIH (mødet med de andre elever på naboskolen)
  • dine egne IT-kompetencer
  • elevernes selvstændighed
  • ekskursionerne
  • gruppearbejdet
  • det tværfaglige samarbejde 1.   Hvilke af følgende elementer har haft betydning (både negativt og positivt) for dit personlige udbytte?

  • lærernes kommunikation om projekternes indhold og planlægningen heraf
  • brugen af de virtuelle redskaber (mail, konference mm.)
  • intromødet på HIH (mødet med de andre elever på naboskolen)
  • dine egne IT-kompetencer
  • elevernes selvstændighed
  • ekskursionerne
  • gruppearbejdet
  • det tværfaglige samarbejde 1. Hvilken og hvor stor betydning har samarbejdet med nabogymnasiet haft for klassens faglige miljø og dit faglige udbytte?
 1.   Har du haft på forhånd - eller erhvervet dig undervejs - de fornødne IT-kompetencer?
 1.  Har du haft den fornødne adgang til IT-udstyr (hjemme som på skolen)?
 1.   I hvilket omfang vurderer du, at de tekniske problemer har haft stor indflydelse på projekternes forløb?
 1. Hvilke af nedennævnte færdigheder finder du især, du har fået udviklet i projekterne?
  • gruppearbejde?
  • samarbejde
  • IT-kompetencer
  • din selvstændighed
  • din evne til at arbejde sammen med andre
  • tværfagligheden 1.  Giv en kort vurdering af projekterne - hvad var vellykket og ikke vellykket? Giv eksempler eller begrundelser.

  • samarbejdet med HIH (intro-dagen i august)
  • fysik - i uge 51
  • Pytagoras
  • biologi og kemi i januar/font> 1.  I hvilket omfang har eleverne efter din opfattelse haft medbestemmelse på undervisningen?
 1. Har gruppedannelsesprincipperne fungeret tilfredsstillende - hvis ikke, hvilke problemer og løsninger vil du pege på?
 1. Hvordan vurderer du det faglige udbytte ved projektsamarbejdet med nabogymnasiet - angiv på en skal fra et (ringest) til ni (højest) hvor tilfreds du er, overordnet set.


  1 2 3 4 5 6 7 8 9


 1.   Hvordan vurderer du dit personlige udbytte ved projektsamarbejdet med nabogymnasiet - angiv på en skal fra et (ringest) til ni (højest) hvor tilfreds du er, overordnet set.


  1 2 3 4 5 6 7 8 9


 1. Andet?

  - hvis der er noget, som du ikke fik lejlighed til at kommentere med de ovenfor nævnte spørgsmål, så kan du skrive frit her!