lærerevaluering

Name


 1. Projektets titel


 1. Hvorfor blev det netop dette projekt
  Tilfældighed
  Læreralliancer
  Der var ikke andre der ville
  Studierejse
  Led i en langsigtet planlægning
  Andet


 1. Forklar hvordan I styrede projektprocessen


 1. Hvordan var samarbejdet mellem projektlærerne
  Godt
  OK
  Mindre godt


 1. Når lærere arbejder sammen vil der altid være problemer
  Enig
  Uenig


 1. Var problemerne
  Nemme at løse
  Svære at løse
  Uløselige


 1. Har du forslag der kan gøre lærersamarbejdet bedre i fremtiden


 1. Har du undervist i projekt (i Nørre regie) før
  Ja
  Nej


 1. Hvis ja ! Hvilke erfaringer havde du glæde af.


 1. Har I taget højde elevernes evalueringer af tidligere projekter i Jeres planlægning og afvikling af projektet
  Ja
  Nej


 1. Kommentarer til projektstrukturen på Nørre


 1. Andet

Nørre G.