Projektevaluering 1g

Name


 1. Klasse


 1. Køn
  Dreng
  Pige


 1. Har målet med projektforløbet været klart fra starten
  ja
  nej


 1. Hvis ja - er målet nået
  ja
  nej


 1. Har der været en fællesopbygning af viden/teori om emnerne før gruppearbejdet gik i gang
  ja
  nej
  hvis nej - har du savnet det
  hvis nej har du ikke savnet det


 1. Hvordan har arbejdspresset været
  Lille
  Normalt
  Stort


 1. Hvordan er grupperne blevet dannet
  Af lærerne
  Af eleverne
  På anden måde


 1. Hvilke kriterier er der lagt til grund for gruppedannelsen.


 1. Hvorfor opstår der samarbejdsproblemer i gruppen


 1. Hvordan tacklede I samarbejdsproblemerne


 1. Hvis I har opstillet spilleregler for gruppens samarbejde så nævn dem


 1. Har eleverne haft indflydelse på valg af emne
  ja
  nej


 1. Hvordan har i haft indflydelse på emnet


 1. Har gruppen fået den vejledning den havde behov for
  ja
  nej


 1. Hvorfor har I manglet vejledning


 1. Hvad forstår du ved god vejledning


 1. Når flere fag samarbejder, opstår der sammenhæng og forståelse på et højere niveau end der ville, når man arbejder med samme emne i forskellige fag
  enig
  uenig


 1. Hvordan har I evalueret
  Skriftligt
  Mundtligt
  Evalueringsspil


 1. Har du kunne bruge erfaringer fra pilotprojektet


 1. Kommentarer

Nørre G.