Evaluering af prokjekter 2002 - elever i 2.u - (copy)

Kære elever i 1g og 2g
Pædagogisk Udvalg og forsøgsgruppen vil gerne evaluere forsøgsundervisningen i dette skoleår. Formålet er at få etableret et godt baggrundsmateriale for tilrettelæggelse af undervisningen i det kommende skoleår. Resultaterne af evalueringerne vil blive præsenteret ved møder for lærerne og i Elevrådet.

Name (optional): 


 1. Hvad hed dit projekt i projektugen?


 1. Projektarbejde giver faglig fordybelse.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Tværfagligt samarbejde giver for begrænset fagligt udbytte.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Din studiekompetence såsom problemløsning, selvstændig søgning af informationer og lignende øges i en projektuge.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Din IT kompetencer øges i en projektuge.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Projektuger er spild af tid.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Projektarbejde stiller større krav til min disciplin og selvstændighed end klasseunverdvisningen.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. I projektuge fik jeg lejlighed til at demonstrere andre færdigheder end til daglig.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. Hvilke erfaringer tager du med til dit næste projekt?


 1. Hvilke gode råd giver du videre til dine klassekammerater?


 1. Hvilke gode råd giver du videre til dine lærere?


 1. Flexdage gover stort fagligt og pædagogisk udbytte.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. IT-tid (5% af undervisningen er ikke skemalagt IT-tid) giver gode muligheder for selvstændigt arbejde.
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  stærk uenig


 1. It-tid bør afskaffes og timerne holdes på traditionel vis.
  Ja
  Nej