Evaluering af

I læser, krydser af, skriver og trykker submit.
Sic!

Name


 1. Hvordan bedømmer du forløbet?
  Godt
  Ok
  Skidt


 1. Begrund dit svar!


 1. Formålet med det enkelte modul har været klart for dig?
   
    1 2 3 4  
  Helt enig  Helt uenig


 1. Formålet med forløbet har været klart for dig!
   
    1 2 3 4  
  Enig  Uenig


 1. Du har en god fornemmelse af hvad forfatteren ville med sit værk!
   
    1 2 3 4  
  Enig  Uenig


 1. Sæt de følgende punkter i rangfølge (1 for det bedste)i henseende til hvad der fremmer den gode time.
      1 2 3 4
  Lærerens input  
  Elevens hjemmeforberedelse  
  Gruppearbejde  
  Klassediskussion  


 1. Evaluering af holdet!

          1 2 3 4 5      
    Klassen har været velforberet i timerne Helt enig helt uenig  
    Klassen deltager godt i diskussioner Helt enig helt uenig  
    Klassen arbejder godt i grupper Helt enig helt uenig  
    Klassen kan tage og tager meget ansvar for timerne Helt enig helt uenig  


 1. Evaluering af mig, læreren!

          1 2 3 4 5      
    Timerne er velforberedte Enig Uenig  
    Jeg overser ingen elever i klassediskussioner Enig Uenig  
    Jeg behøver ikke give jer flere hjemmespørgsmål Enig Uenig  
    Jeg forklarer tingene klart Enig Uenig  
    Jeg er til at få fat på i et tilstrækkeligt omfang Enig Uenig