Laererprioritering

Prioritering af anskaffelser

Name


 1. Hvor mener du det er vigtigst at udbygge med flere computere ?
  I Kælderkantinen
  I biblioteket
  På films trappeafsats
  i klasseværelserne
  andre muligheder anføres nedenfor
  Der er nok
  Ved ikke


 1. Kan vi flytte 4 computere fra 218 ind i biblioteket, dersom det combineres emd en mulighed for at reservere dem ?
  ja
  nej
  ved ikke


 1. Var det en god ide at anbringe computerne i kælderen og i det ene datalokale i klynger ?( Overfor hinanden)
  ja
  nej
  ved ikke


 1. hvor højt vil du prioritere anskaffelse af flere projektorer ?
  Højt
  middel
  lavt
  ved ikke


 1. Kan dine elever få adgang til computere til gruppearbejde ?
  altid
  ofte
  næsten aldrig
  aldrig
  ved ikke


 1. Hvad begrænser dig især i at bruge computere i undervisningen ?
  For lidt software
  for få computere
  reservationssystemet
  netværksproblemer
  Computerne virker ikke
  egen viden
  pædagogisk uhensigtsmæssighed
  andet
  ved ikke


 1. Har du problemer med hastigheden på netværket ?
  ja
  nej
  ved ikke


 1. hvilken adgang har du til internettet hjemmefra ?
  Modem
  Adsl -256
  Adsl-512
  har ikke adgang


 1. Kommentarer

Toender