Ungdom, identitet, demokrati og kriminalitet

Projekt med ekskursion og

Name (optional): 


 1. Hvordan mener du samarbejdet i gruppen fungerede?
  Meget godt
  Godt
  OK
  Dårligt
  Meget dårligt


 1. Hvordan mener du arbejdsdelingen i gruppen fungerede?
  Meget godt
  Godt
  OK
  Dårligt
  Meget dårligt


 1. Har du kommentarer til gruppeprocessen?


 1. Hvordan har logbøgerne fungeret i forhold til projektet?
  Meget godt
  Godt
  OK
  Dårligt
  Meget dårligt


 1. I hvor høj grad har du brugt hjemmesiden?
  I meget høj grad
  I høj grad
  noget
  Lidt
  Meget lidt


 1. Har du kommentarer til hjemmesiden og logbøgerne?


 1. Hvordan vurderer du arbejdet med problemformulering?
   
    1 2 3 4 5  
  Meget godt  meget dårligt


 1. Har du kommentarer til arbejdet med problemformulering?


 1. Hvordan vurderer du pensum i forhold til det faglige udbytte?
   
    1 2 3 4 5  
  Meget godt  Meget dårligt


 1. Hvordan vurderer du projektforløbet som helhed?
   
    1 2 3 4 5  
  Meget godt  meget dårligt


 1. Har du kommentarer til den vejledning du har fået i forbindelse med projektforløbet?


 1. Hvordan fungerede informationen forud for ekskursionen i forhold til din mulighed for at forberede dig
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede informationen forud for ekskursionen i forhold gruppens generelle planlægning?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede møderne i folketinget i forhold til dit faglige udbytte - generelt?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede møderne i folketinget i forhold til projektet?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget på politigaarden i forhold til dit faglige udbytte generelt ?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget på politigaarden i forhold til projektet?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget på ungdomsvejledningen på Nørrebro i forhold til dit faglige udbytte?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget på ungdomsvejledningen på Nørrebro i forhold til projektet?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget hos DUI leg og virke i forhold til dit faglige udbytte generelt ?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede besøget hos DUI leg og virke i forhold til projektet ?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede de gruppeplanlagte aftaler generelt i forhold til dit faglige udbytte ?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan fungerede de gruppeplanlagte aftaler generelt i forhold til projektet ?
  meget godt
  godt
  OK
  dårligt
  meget dårligt


 1. Hvordan vurderer du det faglige udbytte af ekskursionen ?
   
    1 2 3 4 5  
  Meget godt  meget dårligt


 1. Hvordan vurderer du det sociale udbytte af ekskursionen ?
   
    1 2 3 4 5  
  Meget godt  meget dårligt


 1. Nævn de 3 bedste ting ved ekskursionen


 1. Nævn de tre dårligste ting ved ekskursionen


 1. Har du gode råd til Rune og Karin?


 1. Har du kommentarer til projektforløbet som helhed?


 1. Har du andre kommentarer?

Ikast Gymnasium og HF