NVG - salt og klima 1. Har salt og klima forløbet været fagligt sammenhængende?
  Ja
  Nej


 1. Var det et problem at have gæstelærere til at undervise?
  Ja
  Nej


 1. Virkede forløbet fagligt gennemtænkt (her tænkes ikke på, at tiden var presset)?
  Ja
  Nej


 1. Lagde lærerne vægt på at skabe sammenhæng mellem metode og teori?
  Ja
  Nej


 1. Kunne du bruge Excel før vi gik i gang med forløbet?
  Ja
  Nej


 1. Kunne du finde finde en ret linie med Excel før forløbet?
  Ja
  Nej


 1. Har du lært at bruge Excel?
  Ja
  Nej


 1. Nævn fagene i rækkefølge efter hvad der var mest interessant (1=mest)
      1 2 3
  Geografi  
  Biologi  
  Kemi  


 1. Nævn fagene i rækkefølge efter hvad du lærte mest af (1=mest)
      1 2 3
  Geografi  
  Biologi  
  Kemi  


 1. Nævn fagene i rækkefølge efter hvad der var sværest (1=sværest)
      1 2 3
  Geografi  
  Biologi  
  Kemi  


 1. Den termohaline strømning (Golfstrømmen) kan stoppe fordi
  vandstanden stiger for meget, når isen smelter
  saltkoncentrationen stiger, når isen smelter
  saltkoncentrationen falder, når isen smelter
  vandet bliver for varmt, selvom saltkoncentrationen er konstant


 1. I klassen fandt vi saltkoncentrationen i havvand ved at,
  måle det osmotiske tryk
  udregne hvor meget salt der var udfra den molære koncentration
  bruge kendte koncentrationer, der dannede en graf, vi kunne aflæse fra
  veje vandet og finde volumen
  veje saltet i vandet


 1. Det osmotiske tryk i kartoflerne blev fundet ved at,
  lave en graf og finde et ligevægtspunkt
  lave en graf og finde et maksimum
  titrere saltindholdet i karftoffelvand
  måle hvor hård kartoflen var


 1. Metoderne til at finde osmotisk tryk og saltkoncentration
  var helt forskellige, da det slet ikke handler om det samme
  lignede hinanden lidt, fordi der blev brugt salt i begge to
  lignede hinanden lidt, fordi vi brugte Excel til at beregne data i begge to
  lignede hinanden, da der for begge blev brugt en graf til kalibrering


 1. På en skala fra 1-5 (5=meget), hvor interessant var forløbet set samlet?
  1 2 3 4 5


 1. På samme skala, hvor interessant var geografidelen (video og foredrag)
  1 2 3 4 5


 1. På samme skala hvor interessant var biologidelen (øvelse med osmotisk tryk)?
  1 2 3 4 5


 1. På samme skala hvor interessant var kemidelen (øvelse med titrering)?
  1 2 3 4 5


 1. Hvor enig er du i følgende: Jeg kender nu en metode til at finde saltkoncentrationen i en saltopløsning (5=helt enig)?
  1 2 3 4 5


 1. Beskriv kort metoden til at finde saltkoncentration i f.eks. havvand


 1. Hvor enig er du i følgende: Jeg kender nu en metode til at finde det osmotiske tryk i en kartoffel (5=helt enig)?
  1 2 3 4 5


 1. Beskriv kort metoden til at finde osmotisk tryk


 1. Hvor enig er du i følgende: Jeg ved, hvilken indvirkning saltkoncentrationen har på dybvandsstrømning (5=helt enig)?
  1 2 3 4 5


 1. Beskriv kort hvad saltkoncentrationen har at gøre med dybvandsstrømningen


 1. Har du nogle kommentarer til det faglige indhold?


 1. Har du nogle kommentarer til lærernes undervisning i forløbet?


 1. Forløbet var presset på grund af ydre omstændigheder, hvad betød det for din oplevelse af forløbet?


 1. Tror du forløbet vil kunne bruges i begyndelsen af 1.g? Hvis ikke hvad burde så laves om?

Nørre G.