IKT-ØNSKER OG -BEHOV

IKT-udvalgets spørgeskemaundersøgelse ang. ønsker og behov på IKTområdet april 2005 1. Har der været problemer med at få løst tekniske vanskeligheder i forbindelse med brugen af computer?
  ja
  nej


 1. Hvis ja – hvilke?
  og har du forslag til en procedure, der vil mindske vanskeligheden med udbedring af eventuelle problemer med computerne?


 1. Har du gym-IT eller dele deraf?
  ja
  nej


 1. Hvis nej – har du ønske om at tage gym-IT?
  ja
  nej


 1. Er der undervisningsrelaterede programmer, du ønsker efteruddannelse i?
  ja
  nej


 1. a. almene? Hvilke?


 1. b. faglige? Hvilke?


 1. Under hvilken form ønsker du i givet fald efteruddannelsen?


 1. Er der hard-ware, du mener skolen bør anskaffe?
  I givet fald hvad?


 1. Er der soft-ware,du mener skolen bør anskaffe?
  I givet fald hvad?


 1. Finder du antallet af stationære computere på skolen tilfredsstillende?
  ja
  nej


 1. Finder du placeringen af dem tilfredsstillende?
  ja
  nej


 1. hvis nej - hvor ønsker du computere placeret?


 1. Hvor ofte gør du brug af begge computerrum i forbindelse med (klasse)undervisning?
  ugentligt?
  månedligt?
  halvårligt?
  årligt?
  aldrig?


 1. Har du forslag til skolens fortsatte IKT-udvikling?


 1. Andet?

Toender