Projektevaluering for elever - 2y

1.Projekt IDENTITET 10.-12.okt.05
tysk-spansk-engelsk

Name


 1. Var projektet placeret hensigtsmæssigt?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til projektets placering:


 1. Var emnet for projektet godt?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til emnet:


 1. Var projektet forberedt godt af lærerne?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til lærernes forberedelse:


 1. Var du selv tilstrækkeligt forberedt inden projektet startede?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til din egen forberedelse:


 1. Havde du problemer med at søge information?
  På biblioteket
  På internet
  Interviews
  Andet


 1. Din kommentar til informationssøgningen:


 1. Fungerede logbogen?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til logbogen:


 1. Din kommentar til arbejdsmodellen:


 1. Hvad synes du om det mundtlige produkt?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til det mundtlige produkt:


 1. Hvad synes du om det skriftlige produkt?
  meget godt
  ret godt
  godt
  ret dårligt
  meget dårligt


 1. Din kommentar til det skriftlige produkt:


 1. Har du opnået vide om dit emne?
  Ja
  Nej
  Ved ikke


 1. Har du opnået kompetencer, som du kan bruge fremover som f.eks:
  Informationssøgning
  Problemformulering
  Analytiske evner
  Formidling mundtligt
  Formidling skriftligt
  Samarbejdsevne
  Selvtillid
  Ansvarlighed
  Kreativitet
  Tage initiativ


 1. Vil du gerne arbejde med projekter fremover?
  Ja
  Nej
  ved ikke


 1. Dine ønsker til fremtidige projekter:

Toender