Evaluering af AT-projekt 4 1a 06 sh

spørgeskema til evaluering af AT4 marts 2006

Name


 1. Hvad synes du om emnet "Det skrå kast"?
  Rigtigt godt
  OK
  Mindre godt
  Dårligt


 1. Evt. kommentarer


 1. Har du fået tilstrækkelig forhåndsinformation om projektet?
  ja
  nogenlunde
  nej
  ved ikke


 1. Evt. kommentarer


 1. Har du fået tilstrækkelig forhåndsinformation om emnet?
  ja
  nogenlunde
  nej
  ved ikke


 1. Evt. kommentarer


 1. Har du haft tid nok til forberedelse?
  ja
  nogenlunde
  nej
  ved ikke


 1. Evt. kommentarer


 1. Hvordan har det fungeret med kubusgrupper?
  Rigtigt godt
  ok
  mindre godt
  dårligt


 1. Evt. kommentarer


 1. Hvordan har samarbejdet fungeret i gruppen?
  Rigtigt godt
  ok
  mindre godt
  dårligt


 1. Hvis problemer, hvilke?


 1. Hvordan har det fungeret med informationssøgningen?
  rigtigt godt
  ok
  mindre godt
  dårligt


 1. Hvis problemer, hvilke?


 1. Hvordan har logbogsskrivningen fungeret?
  rigtigt godt
  ok
  mindre godt
  dårligt


 1. Hvis problemer, hvilke?


 1. Hvordan fungerede det med lærerhjælp?
  rigtigt godt
  ok
  mindre godt
  dårligt


 1. Evt. kommentarer


 1. Har du opnået viden om/indsigt i dit emne?
  stor
  passende
  beskedent
  ringe


 1. Evt. kommentarer


 1. Hvad synes du har været de positive sider ved projektet?


 1. Hvad synes du har været de negative sider ved projektet?