Flertall 2

Skriv disse ordene i ubestemt form flertall.
Eks.: sykkel - sykler
Du må skrive ordene riktig.

Please enter your name.

First name

Last name