Inburgeringstoets 1

Vragen van de tv-quiz (dec 2005) http://www.teleac.nl/nationaleinburgeringtest/
29 goed = ingeburgerd, gefeliciteerd!

Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum