Araling Panlipunan 3 4th Quarter Examination

I. Sagutin ang mga sumusunod na palaisipan batay sa kanilang hanapbuhay. Piliin ang sagot sa mga salita.

Manggagawa, Mangingisda, Magsasaka, Magtrotroso, Minero

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 1 hour.

This quiz requires you to log in.
Please enter your Quia username and password.
Quiz Log In

Username:
Password: