Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

PARA practicar POR jugar - Med dansk oversættelse

Spil alene eller 2 sammen. Bestem om der skal bruges por eller para i sætningerne


         

       

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities