Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

FONÈTICA (procés d'articulació)

Recorda els diferents subprocessos que intervenen en la producció de sons del llenguatge humà.


             

             


Sergi López
Escola Pia Sant Antoni
Barcelona

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities