Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

Jeopardy med centrale gloser fra En vivo (runde 1)

Du skal typisk oversætte fra dansk til spansk eller omvendt. ojo: Læg mærke til om verbet er bestemt eller ubestemt. Husk at adjektiver altid angives i maskulinum singularis


Odder Gymnasium

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities