Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

DECIMALS. Arrodonir. Nivell 3

NIVELL 3

Arrodoneix als euros més propers.


Qui aconsegueix més punts guanya.
Seràs tu el guanyador o la guanyadora ?
Qui serà...
QUE COMENCI EL JOC !

Només escriu la xifra.


CRP Osona
Vic- Catalunya

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities