Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Edicions de La Plaça del Diamant

Busca les parelles de portades de les edicions en diferents llengües de la famosa novel·la de la Mercè Rodoreda.

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities