Columns: Identify the matching terms in two columns.

Alfabet grec: les lletres i el seu nom

Relaciona cada lletra de l'alfabet grec amb el seu nom. Fes clic sobre el nom de la lletra; i seguidament clic sobre la lletra que corresponga (voràs una línia que les enllaça). Dos lletres han de quedar sense parella!
Valencia - Alcoi

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities