Columns: Identify the matching terms in two columns.

Ο ΛΥΚΟΣ: Γραμματική (verbs contractes i pronoms personals)

Emparella les paraules en singular de l'esquerra amb la corresponent forma del plural.
Hi trobaràs verbs i pronoms.
Fixa't que en la columna de la dreta hi ha més paraules que en la esquerra i per tant no totes tenen parella, sinó que estan per a despistar!This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities