Columns: Identify the matching terms in two columns.

Le ore - Ure

Na levem stebru je 9 povedi, ki jih logično povežite z odzivi oz. odgovori na desnem stebru. Dva ne sodita mednje. V primeru napačne povezave bo program črto med obema deloma prekrižal. Popravljate tako, da ponovno kliknete na poved in ji poiščete nov odziv.
LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER-CAPODISTRIA

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities