IXL | Online English language arts practice
Columns: Identify the matching terms in two columns.

Ordklasse - find den rigtige ordklasse!

Klik på et ord i venstre spalte - og klik på dets ordklasse i højre spalte.
OBS! Tryk på 'new game', når du er gennem den første søjle. Efter endt test: klik på 'return to classpage' øverst i sidens højre feltThis activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities