Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Top-10 van Nederlandse spreekwoorden

Hier vind je de tien meest gebruikte spreekwoorden. Vul de ontbrekende woorden in.
Immaculata Instituut

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities