Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

E o è? - In ali je?

Najprej kliknite na napis Play this game. Glede na sobesedilo vstavite v okenca glagol biti ali veznik in. Za vnašanje naglašenega e uporabite tipkovnico (Click to Float). Ob vsakem okencu je kljukica, na katero kliknete, če želite sproti preverjati rešitve. Program vam bo povedal, če je rešitev pravilna ali ne. Kadarkoli lahko zaključite aktivnost s klikom na gumb I give up! Show me the answers.
Igro lahko ponovite s klikom na gumb Start over.
LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER-CAPODISTRIA

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities