Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Verbi al presente - Glagoli v sedanjem času

Najprej kliknite na napis Play this game. Izberite pravilno obliko glagola. S klikom na puščico ob okencu se vam bo odprl spustni seznam s tremi možnimi odgovori. Z miško izberite pravilnega. Program vam bo s kljukico ali križcem odgovoril, če je rešitev pravilna ali ne. Kadarkoli lahko zaključite aktivnost s klikom na gumb I give up! Show me the answers.
Igro lahko ponovite s klikom na gumb Start over.
LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER-CAPODISTRIA

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities